Aanpak van D&BI

Voor D&BI begint en eindigt een IT-traject met het goed
luisteren naar de opdrachtgever. En het stellen van kritische vragen aan direct
betrokkenen. Een eerste inventarisatie omvat een heldere analyse van de in- en externe systemen, inclusief de complexiteit ervan. Ook komt er een sterkte-/zwakteanalyse van de organisatie aan bod. Conclusies worden gerapporteerd en vertaald naar pasklare Business Intelligence-oplossingen: van ontwerp en implementatie van datawarehouse tot functioneel beheer. En van het ontwerpen van datamodellen en het ontwikkelen van aggregatietabellen tot advisering en implementatie van rapportagesystemen. Professioneel en praktisch. Er gaat geen dag voorbij of begrippen als Microstrategy, Cognos, SQL server en OLAP komen aan bod. Ineffectieve en verouderde data behoren definitief tot het verleden, dankzij de innovatieve kracht van D&BI.

Waar nodig wordt uitstekend toepasbare software in eigen beheer ontwikkeld. Dat alles bijeen zorgt ervoor dat er adequaat kan worden geanticipeerd op gewijzigde omstandigheden binnen en buiten de organisatie. Bovendien is bijsturing op alle niveaus meteen mogelijk. Te denken valt aan budgettering, planning, kostenbeheersing en ziekteverzuim. Kortom: D&BI biedt een organisatie helder inzicht in alle werkvelden en effectieve efficiency aan de hand van gedetailleerde managementrapportagesystemen. Of het nu gaat om de ontwikkeling en functioneel beheer van een datawarehouse, of over de implementatie van rapportagesystemen, D&BI heeft altijd een oplossing onder handbereik. Ook in relatie tot interim management, detachering, alsmede onderhoud en beheer, voortkomend uit al dan niet afgeronde projecten.